Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

áno (36,47%)
 
nie (37,05%)
 
je mi to jedno (26,48%)
 
Celkový počet hlasov: 178859

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 617
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva   Cedačná zmluva 0,00 29.05.2012 29.05.2012
2. zmluva   Darovacia zmluva 0,00 08.08.2013 08.08.2013
3. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve VSE 0,00 20.03.2018 20.03.2018
4. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 0,00 30.04.2015 30.04.2015
5. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť 0,00 30.04.2015 30.04.2015
6. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť 0,00 29.05.2015 29.05.2015
7. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 0,00 14.06.2012 14.06.2012
8. zmluva   Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 0,00 08.01.2016 08.01.2016
9. zmluva   Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, 0,00 05.03.2013 05.03.2013
10. zmluva   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 05.01.2016 05.01.2016
11. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
12. zmluva   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov 0,00 10.12.2015 10.12.2015
13. zmluva   Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 0,00 19.07.2013 19.07.2013
14. zmluva   Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 0,00 05.01.2016 05.01.2016
15. zmluva   Dohoda o zriadení chráneného pracoviska 0,00 12.09.2012 12.09.2012
16. zmluva   Komunálna poisťovňa, a.s. 13,00 11.03.2014 11.03.2014
17. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
18. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
19. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
20. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
21. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
22. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
23. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
24. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
25. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
26. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
27. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
28. zmluva   Zmluva o dielo 0,00 09.01.2014 09.01.2014
29. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
30. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
31. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
32. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
33. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
34. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
35. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
36. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
37. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
38. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
39. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
40. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
41. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 0,00 23.10.2012 01.10.2012
42. zmluva   zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 0,00 23.10.2012 01.10.2012
43. zmluva   Zmluva o nájme dopravného prostriedku 0,00 19.04.2013 19.04.2013
44. zmluva   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 0,00 19.04.2013 19.04.2013
45. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
46. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
47. zmluva   Zmluva o poskytnutí technickej služby 0,00 10.07.2015 10.07.2015
48. zmluva   Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb 2200,00 01.02.2012 01.02.2012
49. zmluva   Zmluva o predaji pozemku 439,60 27.04.2012 27.04.2012
50. zmluva   Zmluva o pripojení k inform. systému 0,00 27.08.2015 27.08.2015
51. zmluva   Zmluva o terminovanom úvere 0,00 19.07.2013 19.07.2013
52. zmluva   Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov 248,90 01.02.2012 01.02.2012
53. zmluva   Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP 30,00 30.12.2010 30.12.2010
54. zmluva   Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 0,00 08.01.2016 08.01.2016
55. zmluva   Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov 0,00 07.06.2016 07.06.2016
56. zmluva 01/04/2016 Zmluva o dielo 0,00 26.07.2016 27.07.2016
57. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
58. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
59. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
60. zmluva 08/§50j/2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 0,00 08.06.2011 08.06.2011
61. zmluva 08/§50j/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0,00 05.05.2011 05.05.2011
62. zmluva 097/2.1 MP/2013 Predmet podpory NFP 0,00 23.05.2013 23.05.2013
63. zmluva 097/2.1 MP/2013 VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 23.05.2013 23.05.2013
64. zmluva 097/2.1 MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2262253,18 23.05.2013 23.05.2013
65. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
66. zmluva 1/2018 Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 07.08.2018 08.08.2018
67. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
68. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
69. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
70. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
71. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
72. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
73. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
74. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
75. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
76. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
77. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
78. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
79. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
80. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
81. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
82. zmluva ZOP/2013/273-BZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 09.10.2013 09.10.2013
83. objednávka   Zoznam odoslaných objednávok 1-2019 0,00 31.01.2019 31.01.2019
84. faktúra   faktúry 2015 II.časť 0,00 15.01.2016 15.01.2016
85. faktúra   faktúry, objednávky 2015 0,00 17.06.2015 17.06.2015
86. faktúra   faktúry, objednávky zmluvy 2014 0,00 25.05.2015 25.05.2015
87. faktúra   FURA s.r.o. 14,28 31.12.2010 31.12.2010
88. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
89. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 200,00 01.04.2011 01.04.2011
90. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 386,00 01.02.2011 01.02.2011
91. faktúra   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 398,00 01.01.2011 01.01.2011
92. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2017 0,00 21.02.2017 21.02.2017
93. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01_2018 0,00 02.02.2018 02.02.2018
94. faktúra   Zoznam došlých faktúr 01/2016 0,00 01.02.2016 01.02.2016
95. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02_2017 0,00 01.03.2017 01.03.2017
96. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
97. faktúra   Zoznam došlých faktúr 02/2016 0,00 01.03.2016 01.03.2016
98. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03_2017 0,00 11.04.2017 11.04.2017
99. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03-2018 0,00 14.08.2018 14.08.2018
100. faktúra   Zoznam došlých faktúr 03/2016 0,00 01.04.2016 01.04.2016
Dokumenty 1 - 100 / 617
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 238472
Počet návštev dnes: 357